เกี่ยวกับบริษัท ไทย888 ลอว์ ประเทศไทย

 

เกี่ยวกับบริษัท ไทย888 ลอว์ ประเทศไทย

แนวทางของเรา

บริษัท ไทย888 ลอว์ พัทยา เป็นธุรกิจๆหนึ่ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศมีการพัฒนามากขึ้น ชาวต่างชาติจึงเดินทางมาประกอบธุรกิจในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น หรือเดินทางมาเพื่อพักผ่อนในวันหยุด หรือเมื่อเกษียณอายุ เป็นต้น หน้าที่ของเราคือ “เป็นบริษัท ให้บริการทางด้านกฎหมายแบบครบวงจร” เพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลา คลายความพยายามและความเครียด สำหรับทุกๆ คดีใหม่ๆ ที่เราได้เรียนรู้จากมันและคดีระหว่างประเทศนั้น เราสามารถรับมือได้กับหลายๆ ประเทศและกฎหมายของประเทศหล่านั้น เราเป็นตัวแทนของชาวต่างชาติผ่านทางหนังสือมอบอำนาจที่มอบอำนาจให้เราติดต่อประสานงานกับศาลของประเทศไทย ซึ่งเราสามารถพูดภาษาอังกฤษและมีทีมงานที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือคุณและให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เรารับประกันว่าบริษัท ไทย888 จะช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลามากยิ่งขึ้น

 

เกี่ยวกับ ไทย888

คุณเจี๊ยบ เป็นเจ้าของและดูแลสำนักงานแห่งที่ 2 ของบริษัท ไทย888 มีพนักงานกฎหมายจำนวนมาก ทั้งพนักงานประจำ และพนักงานพาสทาม อีกทั้งยังมีนักกฎหมายจากหน่วยงานภายนอก หรือบริษัทอื่นๆ เป็นต้น ทั้งหมดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของคุณเจี๊ยบทั้งหมด อาทิเช่น คดีอาชญากรรม คดีแพ่ง กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทกฎหมายครอบครัว มีบริการทนายความ บริษัท ไทย888 บริหารงานโดย ผู้บริหารชาวออสเตรเลีย รับผิดชอบดูแลในเรื่องของกฎหมายมรดกทั้งหมด อาทิเช่น การจัดทำพินัยกรรมฉบับสุดท้ายและการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข รับจัดงานศพ และส่งกลับคืนกระดูกเถ้าอัฐิทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น สำหรับคุณเจี๊ยบสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 

Review Thai888

รีวิว ไทย888

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail