Thai888 Law Company บริการของเรา

Services

บริการของเรา

 

คดีอาญา คดีแพ่ง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการรับจัดงานศพ กฎหมายมรดก บริการส่งคืนร่างกายหรือทรัพย์สินกลับต่างประเทศ กฎหมายครอบครัว

 

ประเทศไทยไม่มีระบบลูกขุน ดังนั้นผู้พิพากษาจึงต้องพึ่งพาข้อเท็จจริงในรูปแบบของเอกสารและพยานหลักฐาน

 

คดีอาญา คดีแพ่ง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การพิจารณากฎหมายครอบครัว คดีครอบครัว ล้วนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ล่ามจึงเป็นสิ่งจำเป็น บริษัท ไทย888 ลอว์ มีประสบการณ์ล่าม และคุณควรค้นหาด้วยตัวคุณเองในศาล

 

กฎหมายไทยจะเป็นไปตามชั้น ดังนั้นคุณอาจจะตั้งข้อหาหรือคิดว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของคุณ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะให้เช่ากับบุคคลที่เขาหยุดจ่ายค่าเช่าไปแล้ว และพวกเขาละเมิดสัญญา ดังนั้น นี่จะกลายเป็นเรื่องคดีทางแพ่งในการพยายามที่จะได้รับเงินของคุณคืน แต่อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเปลี่ยนที่ล็อคหลังจากที่คุณเอาทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เช่าออกหรือไม่ การกระทำของคุณเป็นความผิดทางอาญาและคุณอาจพบว่าตัวเองกำลังมีปัญหากับทางกฎหมายและอีกทั้งโทษของคุณจะเลวร้ายยิ่งกว่าการสูญเสียค่าเช่าแค่บางส่วน

 

 

Making a Last Testament or Living Will for Thailand

การทำพินัยกรรมหรือหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขในประเทศไทย

 

บริษัท ไทย888 ลอว์ สามารถเขียนพินัยกรรมฉบับสุดท้ายและทรัพย์สินตามมาตรฐานกฎหมายไทย เอกสารจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งความประสงค์ของคุณทั้งหมด อาทิเช่น ผู้รับผลประโยชน์ ญาติคนสนิท ทรัพย์สินและสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่จะรวมอยู่ในรายการและจัดทำไว้ในหนังสือ คุณซึ่งเป็นผู้ทำพินัยกรรมจะต้องลงนามต่อหน้าพยาน 2 คน โดยเอกสารให้ไว้สำหรับคุณ 1 ฉบับ และ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่สำนักงานของเรา

 

สำหรับในประเทศไทย ผู้จัดการมรดกจะต้องนำหนังสือพินัยกรรมไปยื่นคำร้องต่อศาล และผู้พิพากษาจะถามคำถามเกี่ยวกับความน่าจะเป็นผู้จัดการมรดกและความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการมรดกกับผู้ตาย หากผู้พิพากษาไม่พึงพอใจกับหนังสือพินัยกรรมหรือผู้จัดการมรดก เขา/เธอ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือยกฟ้องสำหรับการภาคทัณฑ์ที่จะเริ่มขึ้น

 

บริษัท ไทย888 ลอว์ ให้บริการเป็นผู้จัดการมรดก คงไม่มีใครที่จะไม่เต็มใจทำงานที่จำเป็น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้จัดการมรดกในพินัยกรรมอาจลาออกจากตำแหน่งได้เช่นกัน แต่บริษัท ไทย888 ลอว์ สามารถให้บริการเป็นผู้จัดการมรดกแทนได้ แล้วสามารถทำงานร่วมกับครอบครัวของผู้ตายเกี่ยวกับปัญหาด้านบริการทางกฎหมายทั้งหมด ข้อดีคือผู้จัดการมรดกคนเดิมไม่จำเป็นต้องไปปรากฏตัวต่อศาล หากอยู่ต่างประเทศพวกเขาไม่จำเป็นต้องออกจากครอบครัวและที่ทำงานเพื่อจะเดินทางมาประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง เป็นต้น เพราะอาจจะขายทรัพย์สินและส่งเงินกลับไปให้ยังผู้รับผลประโยชน์ และส่วนใหญ่ทุกอย่างจะเป็นภาษาไทยทั้งหมด โปรดจำไว้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เครียดและเหตุใดจึงทำให้เรื่องเครียดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆ ด้านของภาคทัณฑ์จะอยู่เหนือคณะกรรมการ ดังนั้นบริษัท ไทย888 ลอว์ สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกแทนได้ เพราะวิธีการนี้เราสามารถทำภาคทัณฑ์แทนคุณได้เมื่อคุณไม่ได้อยู่ที่นี่

 

เรารับผิดชอบทั้งหมดภายใต้กฎหมายไทยและต่อศาล ต่อครอบครัวและต่อผู้รับผลประโยชน์ นอกจากนี้ศาลยังตรวจสอบเอกสารหากมีความผิดปกติใดๆ ควรเป็นสิ่งผิดปกติที่มีความรุนแรงมาก เพื่อเป็นบทลงโทษสำหรับบริษัท ไทย888 ลอว์

 

ติดต่อ บริษัท ไทย888 ลอว์ พัทยา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกตามหนังสือมอบอำนาจ และเป็นผู้จัดการร่วมกับผู้จัดการมรดก

 

 

บริการรับจัดงานศพแบบเต็มรูปแบบ จัดโดย แอลลิสัน มังค์เฮาส์ (Allison Monkhouse)

 

ไม่มีวิธีใดที่ง่ายเลยสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับความตายและการจากไป และเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่แอลลิสัน มังค์เฮาส์และบริษัท ไทย888 ลอว์ จะช่วยดูแลทุกแง่มุมของเวลาเครียดนี้ให้คุณเอง

 

 

หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่ต้องแจ้งให้ผู้อื่นทราบ สิ่งที่ดีที่สุดคือโทรติดต่อหาบริษัท ไทย888 ลอว์และเราจะติดต่อประสานงานกับทาง แอลลิสัน มังค์เฮาส์ (กรุงเทพฯ)

 

หลังจากที่ญาติสนิทได้รับคำแนะนำและได้ติดต่อสถานทูตที่เกี่ยวข้องแล้ว จากนั้นกระบวนการการจัดงานฌาปนกิจศพจะเริ่มขึ้น

 

เมื่อบริษัท ไทย888 ลอว์ ได้รับการแนะนำแล้วเราสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลเพื่อเริ่มต้นการภาคทัณฑ์ได้ กระบวนการทั้งหมดในชั้นศาลจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน หากไม่มีปัญหาใดๆ อาจจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี

 

หากเกิดปัญหาอาจใช้เวลาถึง 2 ปี

 

ติดต่อเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมใดๆ ของพินัยกรรมและการภาคทัณฑ์

 

อะไรคือการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข และอะไรที่ฉันจำเป็นต้องมีในประเทศไทยภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย คุณสามารถมีได้และสามารถบังคับใช้ภายใต้กฎหมายไทยได้

 

หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย

 

ภายในคดีแพ่งและประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศไทย มีบทบัญญัติที่จะทำให้การแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย

 

โดยทั่วไปแล้ว คุณควรประสบอุบัติเหตุที่รุนแรงหรือมีโรคร้ายแรง ซึ่งในการลงนามการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขคุณสามารถระบุได้ว่าไม่ต้องการให้กระทำการใดๆ อาทิเช่น ยื้อชีวิต ช่วยชีวิตให้ฟื้นคืน ใส่เครื่องช่วยหายใจ ใส่ยาเพื่อให้อาการโคม่า หรือรักษาชีวิตไว้ด้วยวิธีต่างๆ ฯลฯ

 

ความประสงค์ของคุณจะถูกบันทึกลงในเอกสารฉบับนี้ และมีบุคคลใกล้ชิดเซ็นต์ลงนาม พร้อมกับพยานอีก 2 คน คุณสามารถมอบเอกสารฉบับสำเนาให้กับโรงพยาบาลของคุณได้ คุณต้องทราบชื่อของเพื่อนบุคคลใกล้ชิดของคุณพร้อมกับการลงนามของเขาในหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขของคุณ หากมีการเกิดอะไรขึ้นจริง เพื่อนบุคคลใกล้ชิดจะต้องเข้าพบผู้บริหารงานของทางโรงพยาบาลและสั่งให้ถอดอุปกรณ์ช่วยชีวิตเทียมทั้งหมดออก ทำให้มั่นใจว่าคุณรู้สึกสะดวกสบายและเหลือเพียงให้ยาลดความเจ็บปวดเท่านั้น

This is your right under the CC Code of Thailand.

นี่เป็นสิทธิของคุณภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศไทย

 

บริษัท ไทย888 ลอว์ สามารถทำหน้าที่เป็นบุคคลใกล้ชิดหรือเพื่อน หรือคนในครอบครัวที่คุณสามารถจำได้ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องพูดภาษาไทยเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่โรงพยาบาล

 

ติดต่อบริษัท ไทย888 ลอว์ หากคุณรู้สึกอยากทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข

 

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อสงสัยควรติดต่อ บริษัท ไทย888 ลอว์

 

ส่งคำถามของคุณทางอีเมล์ตอนนี้ อีเมล์ : [email protected]

 

 

หากมีคนเสียชีวิต

สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สอบถามชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับเรื่องและสถานที่ตั้งของกรมตำรวจ

แล้วส่งข้อมูลเหล่านี้ให้เราทราบทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์หรือส่งข้อความมาที่หมายเลข 0801 0289 78

อีเมล์ : [email protected]

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail