หน้าแรกของกฎหมายไทย 888

 

บริษัท ไทย888 ลอว์ ประเทศไทย

รับทำพินัยกรรมฉบับสุดท้าย รับจัดงานศพ ให้บริการทางด้านกฎหมายของไทย ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายครอบครัว ทนายความ เมืองพัทยาและทั่วราชอาณาจักรไทย

หน้าหลักของบริษัท ไทย888 ลอว์ 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท ไทย888 ลอว์

อัพเดต : เรามีทั้งหมด 2 สำนักงานเพื่อรองรับการบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 จัดตั้งให้สำนักงานที่ 10 เป็นสำนักงานทำธุรกรรมเกี่ยวกับพินัยกรรม การยื่นคำร้องต่อศาลสำหรับการภาคทัณฑ์และทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดก (Will Executor) เป็นผู้แทนผู้รับมอบฉันทะหรือตัวแทนและเป็นกรรมการจัดพิธีฌาปนกิจศพ สำหรับสำนักงานที่ 12 จะเป็นสำนักงานดูแลเกี่ยวกับคดีแพ่งต่างๆ อาทิเช่น คดีอาชญากรรม คดีครอบครัว กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คดีเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทที่สำคัญ การจัดตั้งและลงทะเบียนบริษัท ปัญหาเกี่ยวกับนักพัฒนาและตำรวจ อาทิเช่น การออกใบอนุญาต สัญญาการซื้อ-ขาย สัญญาเช่า สัญญาการโอนถือหุ้น สำนักงานทั้ง 2 แห่งอยู่อาคารเดียวกันเป็นศูนย์บริการครบวงจรสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย

หลายปีที่ผ่านมา คุณเจี๊ยบ (กรรมการบริษัท) เคยทำงานในบริษัทกฎหมายที่อื่นมาก่อน และต่อมาได้ทำสำนักงานร่วมกันกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเห็นได้ว่า บริษัทไทย888 ลอว์ ดูไม่มีความน่าเชื่อถือมากเท่าที่ควร จากนั้นสำนักงานใกล้เคียงได้ให้เช่าสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือน เพื่อทำการทดสอบจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการทางด้านกฎหมายกับบริษัท และอีกทั้งผู้บริหารของบริษัทสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากมาใช้บริการและทำให้บริษัทไทย888 ลอว์ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากในปีแรก ทางบริษัทจึงทำการซื้อสำนักงานนี้และได้ติดตั้งต่อเติมใหม่ บริษัทไทย888 ลอว์ มีพนักงานประจำทั้งหมด 5 คน และบริษัทเติบโตขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในวันแรกคดีที่เราเจอเป็นคดีเกี่ยวกับมรดก เราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากคดีนี้ และโดยบังเอิญนายเคลวิน (Kelvin) ได้รับเชิญให้ไปพูดให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สโมสรพัทยา ซิตี้ เอ็กซ์แพท คลับ (สมาคมชาวต่างประเทศ) โดยได้รับเชิญจาก แอลลิสัน มังค์เฮาส์ ฟิวนีรัล ไดเร็คเตอร์ (Allison Monkhouse Funeral Directors) จากนั้นมีการประชุมร่วมกับพวกเขาได้ข้อสรุปว่า บริษัท ของเราได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กล่าวว่าบริษัท ไทย888 ลอว์ จะทำหน้าที่ทางด้านกฎหมายมรดก และแอลลิสัน มังค์เฮาส์ (Allison Monkhouse) จะทำหน้าที่จัดการทางด้านการจัดงานศพ ข้อสัญญานี้เป็นไปได้ดีสำหรับบริษัทของเรา และจะแข็งแกร่งขึ้นในปี 2017 เคลวิน แบมฟิลด์ (Kelvin Bamfield) เป็นที่ปรึกษาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิเช่น การแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข พินัยกรรมฉบับสุดท้าย และกฎหมายด้านมรดก เป็นต้น

ผู้บริหาร บริษัท ไทย888 ลอว์

เป็นบริษัทระหว่างประเทศ ให้บริการด้านประเด็นทางกฎหมายทั้งหมด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมรดก จัดทำหนังสือการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข พินัยกรรมฉบับสุดท้าย ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกของคุณในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณสำหรับการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข อีกทั้งบริษัท ไทย888 ลอว์ ยังให้บริการทางด้านกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น คดีอาชญากรรม คดีแพ่ง คดีครอบครัว กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจคนเข้าเมือง สถานเอกอัครราชทูต ตำรวจ การให้บริการทางด้านกฎหมายทั้งหมด

พบกับทีมงานของเรา

เจี๊ยบ สุภาภรณ์

ผู้ก่อตั้ง และกรรมการบริษัท ไทย888 ลอว์

จบการศึกษา ด้านการบริหารธุรกิจที่วิทยาลัยเทคนิคอักษร

จบการศึกษา ภาควิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ก่อตั้ง และกรรมการบริษัท ไทย888 ลอว์ พัทยา

คุณหยง

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้เชี่ยวชาญด้าน : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานที่ดิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานสรรพากร

คุณคิม

ดูแลด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กรมแรงงาน การตรวจคนเข้าเมือง บริหารจัดการเรื่องศาลและจัดเตรียมเอกสาร

จบการศึกษา ภาควิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณนพรัตน์ รุ่งเสถียร (เอิร์น)

พนักงานต้อนรับ

บริษัท ไทย888 ลอว์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับสิ่งที่ต้องทำมีดังต่อไปนี้ :

หากท่านไม่ได้อ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัท ไทย888 ลอว์ และลืมเกี่ยวกับมัน สามารถปริ้น และติดกระดาษโน้ตไว้ที่ผนังได้หรือโทร หรือส่งอีเมล์มาหาเราโดยตรงได้ทาง  [email protected]

ประสบการณ์ของเราแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการใช้บริการทางกฎหมายคุณจะนึกถึงบริการของเรา หากคุณมีทรัพย์สินมากมายหรือไม่เคยมีทรัพย์สินในประเทศไทยเลยก็ตาม แต่หลังจากนั้นคุณจะต้องจัดทำพินัยกรรมขึ้น จำได้หรือไม่ว่าคุณก็คือทรัพย์สินอย่างหนึ่งและอาจจะเสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ แล้วหลังจากที่คุณเสียชีวิตไปจะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายอาจทำให้ล่าช้าและยืดเยื้อ หากคุณมีทรัพย์สินในต่างประเทศและคุณอาศัยโดยการเช่าที่อยู่หรือว่าใช้เงินบำนาญ คุณจะต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้ของคุณ หากคุณตั้งใจที่จะแต่งงานก็ต้องมีการสมรสก่อน หากคุณมีการซื้อคอนโดหรือบ้านคุณจะต้องการความช่วยเหลือจากทางกฎหมายในเรื่องของการตรวจสอบ อ่านสัญญา ทำสัญญา การบังคับใช้สัญญา เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณ และหากคุณขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แล้วประสบอุบัติเหต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม อย่าลงนาม (ลายเซ็นต์) หรือเห็นด้วยกับสิ่งใดๆ โดยปราศจากความคิดเห็นจากทางกฎหมาย                                        หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับกฎหมายกับบริษัท ไทย888 ของเรา

 

Email Thai888 now!

ส่งอีเมล์ถึง ไทย888 ตอนนี้!

rate us before you go

โปรดให้คะแนนเราก่อนที่คุณจะออกจากหน้านี้ 

บริษัท ไทย888 ลอว์

Email

[email protected]

อีเมล์

[email protected]

หมายเลขโทรศัพท์

0801028978 อังกฤษ

0863760527 ไทย

แฟ็กซ์

038075543

ที่อยู่

478/10 และ 12 วิวทะเลคอนโดมิเนียม อาคาร 5D ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 20150

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail