ภาษาไทย

Portfolio

ผลงาน

 

Services Offered by Thai888 Law Company

บริการที่นำเสนอโดย บริษัท ไทย888 ลอว์

 

คดีแพ่ง คดีอาญา กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว

จัดทำพินัยกรรมฉบับสุดท้าย

จัดทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข

ให้บริการเป็นผู้จัดการมรดก

ให้บริการเป็นผู้รักษาการแทน

จัดทำหนังสือสัญญาซื้อ-ขาย

จัดทำหนังสือสัญญากับผู้ทำสัญญา

สัญญาเช่า

การโอนสำนักงานที่ดิน

ทำวีซ่า สำหรับออกใบขออนุญาตทำงาน

จัดการตรวจคนเข้าเมือง

จัดตั้งบริษัท

โอนบริษัท

การทำข้อสัญญาต่างๆ ก่อนการจดทะเบียนสมรส

ข้อพิพาทหมู่บ้านและคอนโดมิเนียม

ลงทะเบียนหมู่บ้านและจัดการประชุมสามัญ

จัดทำบัญชีประจำปีและงบดุลของบริษัท

การฟ้องหย่า

แปลเอกสารสำหรับศาลและข้อพิพาทศาล

บริการรับรองเอกสาร

จัดการปัญหาทั้งในและต่างประเทศ

ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ วิจัย ระบบงาน งบการเงิน การบัญชี ทั้งภายในและภายนอก

การเรียกร้องเรื่องประกัน

หาก 30 นาทีให้คำปรึกษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทำข้อสัญญาหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลเพศที่สาม (เช่น เกย์ เลสเบี้ยน ทอม เป็นต้น)

จัดงานศพแบบเต็มรูปแบบ

จัดทำเอกสารทางกฎหมายของยุโรปที่ประเทศอื่นยอมรับได้

คดียาเสพติด

การกระทำผิดกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

การหมิ่นประมาท

การทุจริต

การตรวจสอบบัญชีดำ

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail